Velkommen til Station 5762 – fællesskabernes knudepunkt

Den gamle stationsbygning er rammen for liv og fællesskab i vores lokalområde.

Du står på ideernes banegård, hvor rejsende fra nær og fjern mødes og rejser videre, sammen eller hver for sig.

Her kan du raste, finde nye rejseruter og nye rejsefæller. Der er ingen fast køreplan, men sammen finder vi retningen og målet.

Tak til Svendborg Kommune, som har lånt os bygningerne de næste 25 år!

Station 5762 – Fællesskabets Hus ønsker at være et sted, hvor lokalsamfundet mødes på tværs af alder, interesser og landsbyer. Vi mødes her, fordi vi ønsker at tage del i fællesskabet – på mange forskellige måder. Her er plads til hverdagens formelle og uformelle møder, til at afprøve nye ideer og iværksætteri, til små og store projekter, til unge og ældre – og til dem midt imellem.

Inkluderende: Alle aktiviteter ønskes iværksat og realiseret i et bredt, åbent og inkluderende samarbejde på tværs af alder, køn, etnicitet og geografi. Der lægges et særligt fokus på at styrke unge- og seniorfællesskaber.

Klima- og ressourcebevidsthed: Station 5762 skal med sine aktiviteter bidrage til samfundets vigtige grønne omstilling. Herunder deleøkonomiske tiltag som grejbank, elbiler og elcykler på delebasis. Fra verdensmål til hverdagsmål.

Kontinuitet og Pop-Up: Aktiviteter i Station 5762 kan have forskellige tidsmæssige kadencer. Mange aktiviteter er allerede igang i Forum 5762 og fortløbende. Nye aktiviteter vil blive afprøvet med en eksperimenterende og nysgerrig tilgang.

Tilflytning: Det er et ønske, at Station 5762 skal være et attraktivt møde- og aktivitetssted for en lange række af familier, der i disse år tilflytter området, og i kraft af sin agilitet kan danne ramme for nye typer af aktiviteter

Bygger videre på styrker og potentialer: Forum 5762 bygger på et positivt livssyn på vores fælles fremtid i lokalområdet,  og at vi, der bor og lever i 5762-området, selv spiller en vigtig og aktiv rolle i at skabe denne fremtid, sammen med en lang række samarbejdspartnere.

Komplementært: Aktiviteter i Station 5762 iværksættes komplementært til øvrige aktører, der bidrager til udvikling og aktivitet i området.

Stationen – hvor vores spor mødes