Om Station 5762

Station 5762 er fælleshus for alle, som ønsker at bidrage til liv og fællesskab i vores lokalområde.

Svendborg Kommune ejer bygningerne. På overetagen holder Egebjerg Lokalhistoriske Forening til, mens Station 5762 ligger i underetagen.

Forum 5762 har det formelle ansvar for Station 5762.
Forum 5762 har karakter af lokalråd for området og har altså mange andre aktiviteter end Station 5762.

Da vi overtog Station 5762 i efteråret 2021, bar bygningen præg af at have været børnehave i mange år.
Vi har derfor søgt og fået midler til en række renoveringer og ombygninger, så stedet kan rumme vores mange ideer og drømme.

Arbejdet foregår mestendels frivilligt og i et tempo, så vi (næsten) kan følge med.
Du kan derfor opleve byggeprojekter, når du kommer som bruger af huset.

Hvem kan bruge huset

Huset kan bruges af alle, både privatpersoner og foreninger/virksomheder.

Gå til denne side for at se, hvordan du bliver bruger.

Hvad går indtægterne til

Vi betaler ikke for at låne huset, men alle udgifter til ombygning, drift og vedligehold skal betales af Forum 5762.
Derfor koster det lidt at bruge huset. Vi har sat prisen lavt, fordi vi ønsker masser af liv i huset 🙂

Faciliteter

  • Cafe: Her er der fri adgang mellem 8 og 23. Selvbetjent. Her er komfur/ovn, vaskemaskine, kaffemaskine og service, og plads til cirka 20 personer.
  • Haven: Stor have med plads til både leg og rekreation – kan frit bruges i dagtimerne.
  • Toiletter: Der er pt to toiletter. Handicaptoilet er på vej

Lokaler/områder til booking

  • Multisal
  • Ventesalen
  • Møderum, mellemgang
  • Makerspace / værksted (på vej)
  • Shelters (kan ikke bookes endnu)

På denne side kan du læse mere om lokalerne.

På denne side går du direkte til booking.